VIDEO GODARD FR

Podívejte se na krátkou reportáž z cyklu TERROIR DES CHEFS, natočenou u našeho výrobce foie gras GODARD v Gourdonu:

https://www.youtube.com/watch?v=-J2tzZ4Q3hk